woensdag 8 november 2023

Lezen met de leesouders

 Vandaag kwamen de leesouders voor het eerst langs.
Er zijn ook leesgroutouders en leesleerkrachten...

We vonden het alleszins heel leuk en kijken uit naar de volgende weken!